Skien Sjømandsforening

Historie

 

"Erik" ble bygget i 1901 for Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening  på  Porsgrund Mek. Verksted, med byggenr. 20   Den ble utstyrt med en dampmotor på 150 HK og overbygget var av mahogni. Av målebrevet fremgår følgende data. Lengde: 58,7 engelske fot. Brutto drektighet: 43,67 tonn. Der salongen er i dag (se bilder fra årmøtet) var det tre lugarer hvorav den ene var kapteinens.

 Som en kuriositet kan nevnes at Erik ble veid i kran  2002 til 76 tonn.

 "Erik" har i alle år gått med tømmerslep i Telemarkskanalen og på vannene i Telemark. Den har også gått med slep langs kysten. I 1951 ble "Erik" ombygd. Det ble satt inn en Alpha Diesel på 260 HK. v/280 omdr. Vekt på motoren er over 17 tonn. "Erik" fortsatte med sine oppgaver frem til 1986, da den ble utrangert av Fellesfløtningen. "Erik" ble lagt i opplag og forfalt, det ble også fjernet deler fra motoren og andre ting. "Erik" ble etter noen år avertert til salgs og en gjeng i Skien Sjømandsforening reagerte. Her følger et utsnitt fra referatet på stiftelsesmøtet i "Eriks Venner"

 Ola Lillebo ga en kort orientering om saken.

 "Etter at slepebåten "Erik" ble kjøpt av Skien Næringsråd, Telemarkskanalen og Skien kommune, er den blitt overført Skien Sjømandsforening til eie. Båten skal, i følge avtaler som er godtatt av erververne og Skiensfjordens Fellesfløtningsforening som selger, restaureres og drives av en forening"

 Det ble enstemmig vedtatt å stifte  foreningen ERIKS VENNER.

 

Den  7.10.1992 ble Eriks Venner stiftet i Skiens Sjømandsforenings lokaler på Langbrygga. §3 i vedtektene lyder som følger:

 

Foreningens formål er å restaurere slepebåten "Erik", samt drive utleievirksomhet til inntekt for foreningen. Skape interesse og stå for restaurering og bevaring av andre veteranbåter i distriktet, samt det maritime miljø i Skien.

 Etter at Eriks Venner var stiftet overtok foreningen "Erik" og driftsansvaret.

 Etter en fantastisk innsats av enkelte av foreningens medlemmer, ble Erik i 1994 godkjent av skipskontrollen for 25 passasjerer og gikk sin første chartertur samme året. Erik fikk fornyet tillit av skipskontrollen i 1999 og 2004 skal på ny til hovedettersyn i 2009.

Det er som  i alle foreninger noen få ildsjeler, som på sin fritid, vedlikeholder "Erik" Alle begynner og komme litt "opp i åra", så det hadde vært fint om vi fikk noen yngre interesserte.

 

Vi Erik's Venner henstiller til befolkningen og støtte opp om "Erik", slik at vi kanskje kan bevare "Erik" i hundre år til.

I 2016 ble "Erik" oveført fra Eriks's venner til Skien Sjømandsforening og har i dag sertifikat for 12 passasjerer.

Charterleie, kontakt Bjørn Wickmann 958 24 003 eller bwickmann@gmail.com 

 

P.S. Er det noen som har gamle bilder av Erik, vil vi gjerne låne disse for og få laget kopier.