Skien Sjømandsforening

Velkommen til Skien Sjømandsforening

Sjømandsforeningens lokaler

Skien Sjømandsforening har lokaler i bygning nr. 3 fra venstre, 3. etg på bildet.

Stiftelsen av en sjømannsforening i Skien kom sent men godt. Det skjedde først i 1883. Allerede i 1847 ble «Porsgrunds og Omegns Søemandsforening» stiftet. Det hadde tidligere eksistert en forening som het «Langesundsfjordens Søemandsfore­ning», stiftet omkring 1840. Den hadde medlemmer fra byer og bygder i Grenland. Det er noe uklart hvor denne første forening hadde sitt hovedkvarter. Et sted står det at den hadde - «sit sæte i Porsgrund», et annet sted at foreningen fra 1840 hadde sin adresse i Skien.

Imidlertid kom det til et brudd innen denne foreningen, og medlemmene fra Pors­grunn meldte seg ut og gikk til stiftelse av sin egen forening den 22. januar 1847. Til Porsgrunn-foreningens 75-års jubileum kom «Et Mindeskrift» ved overlærer Stian Vemmestad (1922). I innledningen til minneskriftet skriver Vemmestad bl.a. - «Man får indtryk av at striden grunder sig på et konkurranceforhold mellom Skien og Porsgrund».