Skien Sjømandsforening

                      141.Generalforsamling 2024


Fredag 26.01.24 ble det avholdt Generalforsamling i lokalet til

                           Skien Sjømandsforening


Årsberetning, regnskap, revisorrapport og valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt.


Styret for 2024

Formann.............Ove Evensen..............Gjenvalgt for 1 år

Nestformann.......Arne Thormodsen...... På valg in 2025

Kasserer.............Nils Ole Melum........... Gjenvalgt for 1 år

Sekretær.............Han Ove Strand......... Gjenvalgt for 2 år

Styremedlem......Borgar Strand............. Gjenvalgt for 2 år

Styremedlem......Bjørn Wickmann........  På valg i 2025

Styremedlem......Gunnar Kristian Lie..... På valg i 2025


Varamedlem.......Bjørn Hegg.................. På valg i 2025 

Varamedlem.......Jørn T. Brynhildsen....  Valgt for 2 år


Valgkomite; Bjørnar Andresen, Erik Svendsen, Vidar Solli

                         gjenvalgt for 1 år

___________________________________________________

Middagsmøte 25.11.22Vi ønsker alle våre medlemmer med familie

        En riktig God Jul og Godt Nytt År 

       Vi minner om Generalforsamlingen

            Fredag 27.01.23 kl. 19:00

             Meny: Erter kjøtt og flesk

__________________________________________

Middagsmøte med våre damer.

Fredag 25.11.22 kl. 19:00

Påmelding senest 17.11.22

___________________________________

Meny: Juletallerken

  Tirsdag 15.11.22 kl. 19:00

Medlemsmøte

Jan Thore Øvrum kommer og holder foredrag med tittelen:

"Skien før og etter bybrannen i 1886.

En ny by vokser fram"

__________________________________

Medlemsmøte 15.11.22

Vi minner om middagsmøte

for våre medlemmer

Fredag 28.oktober kl.18:00

___________________________________

Middagsmøte 28.10.22

Vi minner om tirsdagsmøte

for våre medlemmer

Tirsdag 11.oktober kl.18:00

Program sendes ut på e-post

___________________________________

Tirsdagsmøte 11.10.22

Vi minner om middagsmøte

for våre medlemmer

Fredag 29.mars kl.18:00

_____________________________________

Middagsmøte 29.04.22

Medlemsmøte Eriks venner

Torsdag 31. mars kl. 18:00

middagen avlyst

Medlemsmøte 31.03.22

i Skien Sjømandsforenings lokale

_____________________________________

Lutefiskmiddag lørdag 11.12.21

Siste nytt

P.g.a økende smitte er denne 

___________________________________________________

Vi ønsker alle våre medlemmer med 

familie en riktig

JULEN 2021

og

GODT NYTT ÅR

GOD JUL

Fredag 28. januar 2022 kl.19:00

_________________________________________

Generalforsamling

Vi minner om vårt tirsdagsmøte. Denne kvelden viser vi en original dokumentarfilm med tittelen: 

Medlemsmøte tirsdag 09.11.21 Kl. 19:00

"The last days of Hitler

Filmen varer ca. 1 time

Dørene åpnes kl. 17.00

Vel møtt

Denne dokumentaren viser den sjokkerende historien om nazistenes grusomheter. Hitlers tropper legger igjen sine skamløse spor. Dokumentaren forteller historien om Hitler fra begynnelsen til diktatorens fall. Hitlers voldtekt av verden. Det er  engelske kommentarer med norsk undertekst.

Styret

____________________________________________________________________

Hilsen

MIDDAGSMØTE 24. SEPTEMBER ER AVLYST

Siste nytt

Pandemien i Norge er økende på grunn av deltaviruset og mer kontakt mellom folk etter sommerferien. 

På grunn av den nå økende smitte og strenge nasjonale og lokale regler for arrangementer, har styret valgt å avlyse middagen 24.september.

_________________________________________________

Smittesituasjonen og stort press på kommunene gjør at regjeringen har besluttet å bli stående på trinn 3 i gjenåpningsplanen til flere er fullvaksinerte. 

138. Generalforsamling januar 2021

P.g.a. coronapandemien ble årets Generalforsamling avholdt digitalt.

Årsberetning, regnskap, revisorrapport og valgkomiteens forslag til nytt styre ble godkjent

Formann:        Ove Evensen                          Gjenvalg for 1 år

Nestformann:  Arne Kristian Thormodsen      Gjenvalg for 2 år 

Sekretær:       Hans Ove Strand                     På valg i 2022

Kasserer:        Nils Ole Melum                       Gjenvalg for 1 år

Styremedlem: Gunnar Lie                             Gjenvalg for 2 år 

Styremedlem: Bjørn Wickmann                     Gjenvalg for 2 år

Styremedlem:  Borgar Strand                        På valg i 2022

Varamann:  Bjørn Hegg                                  Gjenvalg 2 år 

Nytt styre 2021   

Varamann : Leif Harald Hansen                       På valg 2022                      

Valgkomite: Bjørnar Andresen, Erik Svendsen, Vidar Solli, gjenvalg for  for 1 år. 

_______________________________________________________________________

P.g.a. Coronapandemien ble det på styremøte 02.02.21 besluttet å avlyse årets torskemiddag.

________________________________________________

Dette skyldes  nye råd og anbefalinger fra våre myndigheter.

Middagsmøte februar

Generalforsamling 2021

I styremøtet 05.01 ble det besluttet å utsette årets Generalforsamling. Foreløpig ny dato er 26. februar.

GENERALFORSAMLING FREDAG 29. JANUAR

____________________________________________ 

Styret vil holde dere oppdatert via SMS eller e-post.

   Vi ønsker alle våre medlemmer          med familie en riktig

                                             GOD JUL  

                    og  

           GODT NYTT ÅR. 

JULEN 2020

          fredag 29.januar 2021 kl. 19:00 

           Generalforsamling

____________________________________________________________________________

Middagen er avlyst

Lutefisk lørdag 12.12.20 

_______________________________________________

Siste nytt

Julebord fredag 27.11.20

Vi viser til tidligere informasjon om corona.

Styret hadde møte tirsdag 10.11.20 hvor bl.a. smittesituasjonen var på agenda.

Det viser seg nå at smitten igjen øker og etter nye råd/anbefalinger fra vår myndigheter besluttet styret å avlyse årets julebord.

____________________________________________

Coronavirus

Middagsmøte 30. oktober

Når det gjelder årets julebord har styret foreløpig ikke tatt noen avgjørelse.

Vi kommer tilbake med ny informasjon senere.

_____________________________________________

P.g.a. økende smitte og nye nasjonale tiltak har styret besluttet å avlyse middagen 30.10.20

Middagsmøte 27.mars

Corona virus

Vi er sikre på at dere har mottatt mye informasjon om viruset og den nye situasjonen vi står overfor. Vi forstår at vi er i en periode med mye usikkerhet og derfor har SSF valgt å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger om håndtering av Coronaviruset . På grunn av smittefaren har et enstemmig styre i dag besluttet å avlyse middagen fredag 27. mars.

Årsmøte Erik's venner 17. mars

Styret har valgt å utsette dette årsmøte til et senere tidspunkt.

Avgjørelsen er basert på retningslinjer fra myndighetene og vi vil følge utviklingen nøye. Om situasjonen forandres vil vi komme med ny info

_____________________________________________________________ 

Tirsdag 11.02.2020 Kl. 19:00

Tirsdagmøte

Som vanlig serveres karbonadesmørbrød.

Vi får besøk av Jan Thore Øvrum som holder foredrag og viser lysbilder fra Skiens by  på 50-tallet.

Vi åpner dørene kl. 17:00

____________________________________________________

VEL MØTT

Generalforsamling 2020

137.Generalforsamlingen i Skien Sjømandsforening ble avholdt 31.01.2020  

48 medlemmer var tilstede og vi hadde gjester fra Porsgrunn Sjømandsforening.

Formann Ove Evensen og styremedlemmene:  Nils Ole Melum, Hans Ove Strand, Borgar Strand var på valg.  

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt.

Nytt styre 2020   

Formann:        Ove Evensen                            For 1 år

Nestformann:  Arne Kristian Thormodsen        På valg 2021 

Sekretær:       Hans Ove Strand                      For 2 år 

Kasserer:        Nils Ole Melum                         For 1 år

Styremedlem: Gunnar Lie                               På valg 2021 

Styremedlem: Bjørn Wickmann                       På valg 2021       

Styremedlem:  Borgar Strand                          For 2 år 

Varamann:  Bjørn Hegg                                   På valg 2021 

Varamann : Leif Harald Hansen                       For 2 år  (Ny)                        

Valgkomite: Bjørnar Andresen, Erik Svendsen, Vidar Solli for 1 år. 

________________________________________________________________________

Vi ønsker alle våre medlemmer          med familie en riktig

                                            GOD JUL  

                    og  

           GODT NYTT ÅR. 

JULEN 2019

          fredag 31. januar kl. 19:00 

          Husk Generalforsamling

___________________________________________________________________

Mandag 02.09.19 ble det montert en minnetavle som forteller historien om minebøssen. Nå er endelig alt på plass.

Historien om minebøssen

Mandag 23. oktober 2017 kom minebøssen igjen ut i friluft og i den anledning ble det en liten markering ved Harald Hansens brygge. Tilstede var ordfører i Skien Hedda Foss Five, Tor Arnesen fra Skien Kommune, formann Ove Evensen og medlemmer i Skien Sjømandsforening 

  Tur med ”Erik” til Norsjø

Siste nytt

      arrangere en tur til Norsjø med slepebåten ”Erik”

      Skien Sjømandsforening og Erik’s venner vil

”Erik” ligger ved Tollboden og avgang vil være

                    presis kl. 11:00

             LØRDAG 17 august.2019

         inkl. servering av reker m/tilbehør

                    kr. 300/pers

Pris for tur, slusing i Skien og Løveid

Mobil:  920 30 487

Påmelding til Ove Evensen

______________________________________________________________ 

Påmelding: ”første mann til mølla”prinsippet  

  Tur med ”Erik” til Norsjø

Siste nytt

      arrangere en tur til Norsjø med slepebåten ”Erik”

      Skien Sjømandsforening og Erik’s venner vil

”Erik” ligger ved Tollboden og avgang vil være

                    presis kl. 11:00

             LØRDAG 29.06.19

         inkl. servering av stormsuppe m/tilbehør

                    kr. 300/pers

Pris for tur, slusing i Skien og Løveid

Mobil:  920 30 487

Påmelding til Ove Evensen

Påmelding: ”første mann til mølla”prinsippet  

___________________________________________ 

Siste nytt

  Shantyfestivalen i Langesund

  arrangere r en medlemstur til Langesund

  Erik’s venner og Skien Sjømandsforening

                  LØRDAG  1. juni

                    presis kl. 11:00 

”Erik” ligger ved Tollboden og avgang vil være

inkl.reker med m/tilbehør.

Pris for turen kr. 300,-/pers.

Påmelding til: navsail@online.no eller 920 30 487

Påmelding: ”Første mann til mølla” prinsippet.

_____________________________________________________________

  Tur med “Erik” til Skotfoss 19.mai .

  I forbindelse med åpningen av Løveid slusepark  

vil vi arrangere en tur med “Erik” for å være med på feiringen.

  Vi  starter kl. 11:00 fra vår faste plass ved Tollboden.

Retur ca. kl. 16:00

  Pris: kr. 200 som inkluderer lapskaus til lunch og sluseavgifter.

 PÅMELDING SENEST 12. MAI TIL:

navsail@online.no   eller 920 30 48

_____________________________________________ ________ 

Bisettelse

Bisettelse Nordre Gravlund kapell

Vårt æresmedlem Per Kristian Schaug døde 5. april.

TORSDAG 11.april kl. 13:00 

__________________________________________

Tirsdagmøte 9.april 2019 Kl. 19:00

Vi viser filmen ”HVOR FARTØY FLYTE KAN” fra 1948

Skien Sjømandsforening

_______________________________________________________________________ 

Filmen har som visjon å bevisstgjøre betydningen av vår maritime kulturarv blant folk flest.

Stoffet filmen vesentlig bygger på ble tatt opp under krigen av en rekke norske filmfotografer som fulgte våre skip på alle verdens hav og til invasjonsstrendene i Afrika og Europa.

Foruten alle bildene fra skipene om livet til sjøs kommer så opptak av livet på land, fra sjømannsklubbene, hvilehjemmene og fra Nortraships virksomhet.

En del bilder har ikke kunnet tas i det øyeblikk det hendte. Mange scener har derfor måttet rekonstrueres -dels under krigen, dels etter krigen.

Styret

Dette er vår sjøfartshistorie og dagen for visningen er ikke tilfeldig, 9.april.

Tirsdagsmøte 12.mars

Vel møtt og håper på godt frammøte for å se denne unike filmen fra krigen.

Som vanlig er det karbonade smørbrød  med tilbehør.

Bjørn Olsen kommer og holder foredrag om luftfarten i Telemark fra 1870 til 2019 (149 år).

Hilsen

De første pilotene i Grenland.  Foredraget er basert på bildemateriell fra tidligere tider med ballong og fly i Telemark og Grenlandsdistriktet. Mellomkrigstiden med flyvning på Børsesjø, Atlanterhavsflyvning i 1933.

Ta gjerne med venner.

Flere episoder fra krigen.

Normalt så tar foredraget rundt 40 minutter.

Starten av Grenland flyklubb i 1947. All aktivitet på Skien lufthavn Geiteryggen og opp til dag. Med brannen i 2016, De-Icer anlegget.

Han har fløyet i flere andre selskaper utenfor Telemark, bortsett fra FAT (Fyresdal Air Taxi)

Bjørn Olsen begynte i flyselskapet Fjellfly (Snorre Kjetilson) i 1966 og fløy der til konkursen i1972.

Som vanlig har kokken karbonadesmørbrød på menyen.

Vi håper på godt frammøte. Foredraget er åpent for alle så ta gjerne med venner/bekjente som har interesse av å høre denne historien.

Skien Sjømandsforening

Styret

Hilsen

P.S. Noen vil få denne e-posten 2 ganger da den går ut til Skien Sjømandsforening og Erik’s venner.

Generalforsamling 2019

136.Generalforsamlingen i Skien Sjømandsforening ble avholdt 25.01.2019 

 44 medlemmer var tilstede og vi hadde gjester fra Porsgrunn og Brevik Sjømandsforening.

Formann Ove Evensen og styremedlemmene:  Bjørn Wickmann, Arne Thormodsen , Nils Ole Melum og Gunnar Lie var på valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt.

Nytt styre 2019  

Formann:        Ove Evensen                            For 1 år

Nestformann:  Arne Kristian Thormodsen        For  2 år

Sekretær:       Hans Ove Strand                      På valg 2020

Kasserer:        Nils Ole Melum                         For 1 år

Styremedlem: Gunnar Lie                               For 2 år

Styremedlem: Bjørn Wickmann                       For 2 år      

Styremedlem:  Borgar Strand                          På valg 2020

Varamann:  Bjørn Hegg                                   For 2 år

Varamann : Harald Gunleikskås                       På valg 2020                          

Valgkomite: Bjørn Foss, Jørn Gavem, Hans Petter Hansen

Vi ønsker alle våre medlemmer          med familie et riktig

           GODT NYTT ÅR. 

2019

                        Generalforsamling

          fredag 25. januar kl. 19:00 

________________________________________________________________________ 

Tirsdagsmøte

I følge høstprogrammet i foreningen er det satt opp tirsdagsmøte 13.11.18

Dette må forandres til tirsdag 20.11.18 p.g.a. annet arrangement i foreningens lokale.

Program for kvelden sendes ut senere på mail.

Hilsen

Styret 

_______________________________________________________________________

Vil du, med ledsager, bli med på bedriftsbesøk til

Arcus ASA produksjonslokaler og lager på

Gjelleråsen - Oslo

Fredag 31. august 2018

Dette blir en hurtig informasjon, det er ca. 20 plasser til disposisjon, og påmelding må skje til Leif Harald på mail,

 lhhansen@online.no

første mann til mølla prinsippet gjelder....

Programmet er som følger:

Vi blir hentet i buss på Landmannstorget

Tidspunkt bli bekjentgjort senere, men sannsynlig kl. 09.30

Kl. 12.00 Spiser vil lunsj på Schrøder i Oslo – en spennende meny

Kl. 14.00 Avreise til Arcus produksjon og lager på Gjelleråsen

Kl. 15.00 Omvisning v/Porsgrunnsjenta Gunnhild Åsland, leder av Arcus omvisningstjeneste.

Vi besøker destilleri, krydderrom og produksjonslokaler før vi går til prøvesmaking med etterfølgende bespisning.

Siste frist for påmelding fredag 24. august

________________________________________________________________________

Tur med "ERIK"

                      Skien Sjømandsforening  og Erik's venner

          vil arrangere en skjærgårdtur med 

          slepebåten ”Erik”

       Lørdag  8. september 2018

Dette blir siste tur i år og er åpen for medlemmer med ledsager.

Pris: kr.300/pers. inkl. reker  m/tilbehør   

   Avgang fra Tollboden presis kl. 11:00

Påmelding til Borgar Strand

Mobil:  452 48 008

e-post: vigsy@online.no

og som vanlig er det ”første mann til mølla”

Vi har et ”tak” på 25.

S.u. Senest søndag 2.sept.

N.B. Forbehold om antall påmeldte.

Hilsen

Skien Sjømandsforening / Erik’s venne r

 _______________________________

Bacalaofestivalen i Brevik

     Skien Sjømandsforening og Erik's venner

      arrangerer en medlemstur til Brevik

                     LØRDAG 14 juli

              Avgang presis kl. 11:00 Tollboden

       Pris for turen inkl. bacalao kr. 300,/pers

    Påmelding til Borgar Strand

         Mobil:   452 48 008

       e-post: vigsy@online.no 

__________________________________

Sjømat-og fiskefestival i Langesund

Skien Sjømandsforening og Erik’s venner vil

  arrangere en medlemstur til Langesund

                LØRDAG 30.06.18 

            Avgang presis kl. 11:00

Pris for turen inkl.reker m/ tilbehør kr. 300,-/pers.

Det er sjøens matkammer som står i hovedfokus på Langesund Sjømat- og Fiskefestival. Det blir sjømat, foredrag, kystkultur og underholdning.

I tillegg blir det smakfulle retter av fisk og skalldyr å oppleve underveis hele helgen på festivalområdet. Det legges opp til en hyggelig opplevelse for hele familien

      Påmelding til Borgar Strand

     Mobil:   452 48 008

     e-post: vigsy@online.no

Påmelding senest fredag 22.06.18

Tirsdagsmøte 10. april

Telemarkskanalen er et nyere navn på to av Telemarks tre kanaler med sluseanlegg. Betegnelsen ble tatt i bruk rundt 1990.

Norsjø-Skienkanalen, med slusene i Skien og ved Løveid ble bygget i perioden 1854 - 1861, og er den eldste av de to kanalene. Denne kanalen forbinder Norsjø med Bryggevannet i Skien, og med Frierfjorden i Bamble.

Bandak-Norsjøkanalen er den opprinnelig kanalen og ble åpnet i 1892. I Europa ble denne kanalen i europiske reisehåndbøker betegnet som er av "verdens åttende underverk" da den var ferdig.

Hvorfor fikk vi disse to kanalene som består av 18 slusekammer, er 105 km lang og har en høydeforskjell (løftehøyde på 72 m?

Foredrag med ord og bilder ved Gunleik Kjestveit.

Tirsdagsmøte 13. mars

Foredrag/ vise-verk tirsdag 13.mars kl. 19:00

  Vi får  besøk av Ragnar Sør Olsen.

  Hittil kan hans karriere i grove trekk deles inn i tre perioder.

  Den første som populær og lokalkjent visesanger slutten på 60-tallet,

  den andre som jazzmusiker og vokalist og den tredje som komponist,

  arrangør, tekstforfatter, artist og tolker av egne og andres viser.

  Denne kvelden i Skien Sjømandsforening vil han presentere sitt viseverk:

  “GÅ AN”om hvalfanger’n, hans minner og meritter.

Du tas med på musikalsk seilas i hvalfangerens univers, fra nord til sør,

på kryss og tvers, fra Arktis til Antarktis. Du blir kjent med førstereisgutten og folka på feltet.

Reder,   flenser, koker og smed.

Skipper og skytter, skjærer og separatormann. Kjeletømmer og lemmer, en altmuligmann, og flere med han.

Som vanlig er det servering av karbonadesmørbrød.  

Vel møtt

Hilsen

Skien Sjømandsforening

2018

Vi ønsker alle våre medlemmer med familie

et riktig GODT NYTT ÅR.

Vi minner om Generalforsamling

fredag 26. januar kl. 19:00

Hilsen

Skien Sjømandsforening

Minebøssen

Mandag 23. oktober 2017 kom minebøssen igjen ut i friluft og i den anledning ble det en liten markering ved Harald Hansens brygge. Tilstede var ordfører i Skien Hedda Foss Five, Tor Arnesen fra Skien Kommune, formann Ove Evensen og medlemmer i Skien Sjømandsforening .

HISTORIEN OM MINEBØSSEN

                Minebøssen ble avduket 17.mai 1920.

         Reist av Skien Sjømandforening  og sjøfarts-

interesserte i Skien. Minebøssen ble laget for å ha to funksjoner, den skulle hedre norske sjøfolk som falt under 1. verdenskrig og samtidig ble den brukt til å samle inn penger til de etterlatte familiene.

17. mai 1920 foregikk den høytidlige avdukingen av minebøssen.

Som en kurositet kan nevnes at første tømming skjedde 18, mai med beløpet kr. 1.134,50

Videre 20.mai: kr. 157.09, 26. mai kr. 244,90

Første gang minebøssen ble nevnt i Skien Sjømandsforening var i styremøte 14.jan 1920

men forslaget kom fra konsul H.H. Holta høsten 1919.

Utdrag referat fra styremøte 14. jan 1920

”Deretter redegjorde konsul Holta over sitt forslag til en mindebøsse for krigsforliste sjøfolk og forslaget vandt enstemmig bifalt. En arbeidskomite ble valgt: Konsul Holta og los Christensen  og det ble vedtatt å legge det fram på generalforsamlingen”

På generalforsamlingen januar 1920 redegjorde Holta  for sitt forslag og fikk foreningens tilslutning. Det ble vedtatt at det sittende styre skulle fortsette arbeide. Formann, kaptein H.G. Hansen, viseformann , havnefogd O.P. Christoffersen og styremedlemmene, los Joh. Gustafsen, kaptein Yngvar Hansen og kaptein Frantz Landgraff

På forskjellige styremøter vinter/vår 1920 ble det diskutert om plassering.

De først forslag var Jernbanetorvet utenfor Komunens hus og Rådhusplassen, men den endelige bestemmelse var den såkalte Mudringen, ved byens innerste kailinje og sør for Fiskebasarene som nå for lengst er revet.

Den høytidlige avduking av bøssen var 17.mai 1920 . På plassen foran minebøssen var det samlet flere hundre mennesker, da byens ordfører h.r. advokat Lars Skjelbred foretok avdukingen og i en kort tale oppfordret byens befolkning til å yte bidrag til det gode formål.

Det kan også nevnes at i den anledning fikk Skien Sjømandforening til et lite tog gjennom nedre bydel. Da toget startet var det nesten bare foreningens styre- og komitemedlemmer i toget, men underveis sluttet flere seg til. Det lille toget ga støtet til at borgertoget, som hadde vært sløyfet siden krigsutbruddet 1914, ble gjenopptatt i Skien

Ved Fiskebasarene sto minebøssa i mange år, men i 60-70 åra ble det sterke inngrep i det innerste havneområde. Økning av biler førte til ny veiforbindelse mellom Bryggen og Bruene, riving av Fiskebasarene  og flytting av minebøssen.

Siden har bøssen vært på vandring, først til Rådhusplassen hvor den sto noen år, men da omlegging av Rådhusplassen ble foretatt måtte bøssen fjernes igjen og da mulighetene var små for ny plass i friluft, ble bøssen plassert på Fylkemuseet sjøfartsavdeling.

Skien Sjømandsforening fikk ny lokaler på Langrygga 5 i 1992 og i 1994  fikk vi plassert minebøssen i inngangspartiet til foreningen.

Foreningen har forsøkt å få denne historiske bøssen ut i friluft gjennom lengre tid .

Med velvillig hjelp fra Skien Kommune og ikke minst fra Tor Arnesen, har den nå fått sin rette plass ved bryggetrappa innerst i havnebassenget, bare noen meter fra den opprinnelige plassen hvor den ble avduket 17. mai 1920 og det vil bli en liten markering ved bøssen mandag 23.oktober kl. 16:00

Siste nytt

  Skien Sjømandsforening og Erik's venner vil arrangere en skjærgårdstur med "ErIK" 

                              LØRDAG 9. SEPT. 2017

Dette blir siste tur i år og er åpent for medlemmer med ledsager.

Pris kr. 300/pers inkl. reker med tilbehør

Avgang Tollboden kl. 11:00

Påmelding til Borgar, 452 48 008 eller vigsy@online.no

Som vanlig er det "første mann til mølla"

N.B. Forbehold om,antall påmeldte

Bacalaofestivalen i Brevik

Skien Sjømandsforening og Erik's venner vil arrangere

en tur til Brevik med Slepebåten "Erik"

                       LØRDAG 15.juni

"Erik" ligger ved Tollboden og avgang vil være

                             presis kl. 11:00

Pris for turen inkl. bacalao servert om bord

                          kr. 300/pers.

Påmelding til Borgar   452 48 008   eller vigsy@online.no

                                senest 30. juni

Hvis været tillater tar vi en tur i skjærgården etter oppholdet i Brevik.

KYSTKULTURDAGEN LANGESUND LØRDAG 17.JUNI 2017

I 2015 hadde vi fullbooket båt til Kystkulturdagen i Langesund og vi vil

prøve å gjenta suksessen i år.

“Erik” er nå som de fleste kjenner til “ship shape” etter et 4 uker på Skjerkøya

og ikke minst etter en iherdig innsats av en ivrig dugnadsgjeng.

Vedlagt følger program og som dere ser er det et foredrag av Morten Hesthammer fra Hardanger Fartøyvernsenter lørdag kl. 12:00-14:00

Foredraget er over tema om reparasjon og vedlikehold, samt sitt arbeide med “Gjøa” (Dette er en invitasjon og påmelding)

Påmelding til Borgar vigsy@online.no eller 452 48 008 (første mann til mølla osv.)

Som vanlig blir det rekebuffe pris kr. 300

Informasjon om avgang kommer senere etter at endelig program er på plass

Hilsen

Skien Sjømandsforening/Erik's venenr

N.B.  Denne turen er avlyst p.g.a. manglende interesse

Per Schaug 90 år

Onsdag 15. mars fylte vårt æresmedlem og foreningens eldste medlem 90 år.

Formann Ove Evensen og kasserer Nils Ole Melum var på besøk og overrakte blomster og noe godt til kaffen,

Skien Sjømandsforening gratulerer så mye.

Generalforsamlingen

134.Generalforsamlingen i Skien Sjømandsforening ble avholdt 27.01.17.  Det var meget god oppslutning og til middag hadde vi følgende gjester:

Anton Smith og Anders Hyvik fra Brevik Sjømandsforening

Formann Ove Evensen og styremedlemmene Hans Ove Strand, Bjørn Wickmann, Arne Thormodsen  og Arnulf Semb var på valg.

Varamenn ikke på valg.

Nye varamann valgt: Bjørn Hegg

Nytt styre 2017

Formann Ove Evensen, nestformann Ole Kulbeck, sekretær Hans Ove Strand, kasserer Nils Ole Melum, styremedlemmer: Borgar Strand, Bjørn Wickmann, Arne Kristian Thormodsen

Varamenn: Bjørn Hegg, Gunnar Lie og Harald Gunleikskås

Valgkomite: Leif Harald Hansen, Arnold Nomme

Medlemskontingent

En melding til alle våre medlemmer.

De av våre medlemmer som ikke har mottatt faktura på kontingent for 2017  er den mest sannsynlige årsak at det er feil i adresser eller e-postadresser i vårt kartotek. Kontakt da vår kasserer Nils Ole Melum eller sekretær Hans Ove Strand.

HUSK Å INFORMERE OM ADRESSEFORANDRING, E-POSTADRESSER; TELEFONNUMMER

Mersmak 26-27 august 2016

Da er Mersmak 2016 over og foreningen vil takke alle frivillige som har bidratt til at arrangementet ble vellykket. Tusen takk til dere alle.

Ekstra ordinært landsmøte i Lillesand 22.10.15

Som forventet ble det vedtatt og nedlegge Landsforbundet. Det var kun fire foreninger

igjen i forbundet og det endelige vedtak om nedleggelse ble foretatt i Lillesand 22.10.1015

Utdrag fra protokoll:

SAK 8: ANNEN GANGS BEHANDLING AV OPPLØSNINGSVEDTAKET

På ordinært landsmøte 30.05.15 etter skriftlig votering vedtok delegatene enstemmig følgende vedtak:

Med hjemmel i vedtektenes § 13 ble styrets forslag om at Landsforbundet opphører og nødvendige skritt blir tatt for å nedlegge virksomheten

Etter skriftlig votering over forslaget, fattet landsmøtedeltakerne følgende:

Vedtak:

Det ordinære Landsmøtevedtak ble enstemmig godkjent med 13 stemmer

Sjømandsforeningenes landsmøte

Landsmøte 30.mai 2015

Da er landsmøte over og styrets forslag til nedleggelse ble, som forventet, vedtatt.

Som kjent skal dette ut på høring i foreningene og det endelige

"gravølet" skjer i ekstraordinært landsmøte i Lillesand medio oktober 2015.

Skien Sjømandsforening takker alle som har bidratt til at dette ble  et vellykket arrangement